BricsCAD

CADPower za BricsCAD

jeste alat čiste produktivnosti za CAD korisnika. Donosi vam preko 100+ Lisp rutina i alata koje ste uvjek htjeli.

ACAD-BAU

Prvi i jedini lokalizirani arhitektonski softver na tržištu. Dugogodišnje iskustvo u arhitekturi i informatici pretočeno u jedinstven program.

ACAD-BAU i DIN propisi

ACAD-BAU je dizajniran da zadovolji različite DIN propise i shodno tome koristi svoje vlastite građevinske komponente.

ACAD-BAU komponente

Komponente su: zidovi, prozori, vrata, podovi/stropovi, stepenice, krovovi, profili, stubovi, lukovi i zidna udubljenja.

BricsCAD BIM

BricsCAD BIM sinhronizira 2D presjeke, planove, i detailje sa 3D modelima. Vizualizirajte arhitektonski dizajn sa 600 materijala za renderiranje visoke rezolucije..

Zidovi

Za dizajn zidova, nacrtajte njihove "stope" u 2D, a zatim ih povucite do određenog nivoa, ili unesite dimenzije interaktivno. Mijenjajte pozicije i dimenzije jednostavno.

Prozori i vrata

Da specificirate prozore i vrata, odaberite dizajn iz biblioteke, ili kreirajte sopstveni dizajn. Pozicionirajte prozore i vrata sition u zidovima koristeći direktno modeliranje i ograničenja.

Skrivanje

Nema potrebe za korištenjem layer-a za promjenu vidljivosti objekata. BricsCAD BIM direktno krije i pokazuje objekte.

Zašto izabrati nas

QUAD kursor

najbolji način za pristup CAD komandama, ikad!

Transparentnost

po lajerima, ili po bloku – vi birate nivo prozirnosti.

Zaključavanje

naredbom WHOHAS vidite ko uređuje .dwg fajl u mreži.

3D OSNAPS

snap na različite dijelove geometrije 3D solida.