Više operativnih sistema

Radi na operativnim sistemima Windows, Mac OS, Linux,

 ista licenca

Čuva budžet

Možete modernizovati

vaš CAD za 1/5

cijene AutoCAD-a

2D i 3D funkcionalnost

BricsCAD je potpuno funkcionalan

2D/3D .dwg

bazirani CAD

Programerska platforma

BricsCAD ima AutoCAD-kompatibilnu programersku platformu: Lisp rutine, VBA ...

Podrška od prvog dana, čak i ako samo probate

Većina korisnika prelaze iz AutoCAD u BricsCAD za oko sedmicu dana

Prvi izbor

Korisnici i administratori u organizacijama preferiraju BricsCAD u odnosu na AutoCAD

Zašto izabrati BricsCAD

120000
Broj korisnika
1200
Broj aplikacija
98
Procenat zadovoljnih korisnika
100
% DWG kompatibilnosti

Svjedočenja

"

The latest third party add-ons show how mature BricsCAD has become as a platform for developers.

 

Ralph Grabowski, upFront.eZine

"

" I really like the direction Bricsys is taking BricsCAD. Clearly the new 3D features are a huge step forward. "

Deelip Menezes

Pravi izbor

BricsCAD

BricsCAD pruža sve poznate .dwg CAD karakteristike, a sada je dodao alate za uštedu vremena i 3D Direktno Modeliranje. Sa BricsCAD-om Vi dobivate više, a dajete manje.

BricsCAD BIM

Kombinujte tačnost čvrstog modeliranja sa jednostavnošću programa za skiciranje.

 

BricsCAD Communicator

Visoko kvalitetna razmjena 3D podataka između glavnih CAD formata.